,

«Γενάρης / Enero» Ioanna Lioutsia

Γενάρης

η μοναξιά μου είναι ένας γλάρος
που ψάχνει καταφύγιο στη χιονισμένη πολιτεία
στο κέντρο της δεν βρίσκει τίποτα να φάει – ένα κενό
η μοναξιά μου μια χιονισμένη πολιτεία
σπαρμένη ψίχουλα για κάποιον γλάρο

Enero

Mi soledad es una gaviota
buscando refugio en el estado nevado.
En su centro no encuentra nada para comer – un vacío.
Mi soledad un estado nevado
sembrado con migas para una gaviota.

«Γενάρης / Enero» Ioanna Lioutsia.

Logo Zéjel